Enagic LeveLuk K8 - Kangen voda-úpravna vody pro Vaše tělo

125 000,00 

 

 

Dostupné na objednávku

Kategorie:

Popis

Chcete být zdraví? Voda je základ života

Dostali jsme se k informací o staré vodě, co je stará voda? Na Zemi máme dva druhy vody. Tu, kterou známe, vodu novou – povrchovou. Ale existuje ještě jedna voda, stará, původní.

Jaký je mezi nimi rozdíl? Ve struktuře, složení a vlastnostech. Nová voda – H2O je v klastrech, shlucích 25 – 30 ti molekul. Tedy poměrně těžce se dostává do buněk našeho těla. Její ORP tedy oxidace je plusová, což škodí Vašemu tělu. Pohybuje se od +230 nahoru. A hlavně je gravitační. To všechno je pro člověka zátěž. Potřebujete pro tělo MÍNUSOVÉ ORP.

A co že je to ORP?                                                                                   

ORP neboli oxidačně redukční potenciál (vyjadřuje se v mV tedy napětí v těle, jelikož vše co sníte a pijete se mění v těle v energii) a může mít jak kladnou, tak zápornou hodnotu. Vaše tělo potřebuje tu zápornou. V přírodě ve vodě se hodnota ORP pohybuje dnes bohužel už jen v plusových číslech. Redox reakce jsou hlavními procesy, které zajišťují životní funkce každého živého organizmu.

Energie uvolňovaná v průběhu těchto reakcí je spotřebována na udržování rovnováhy vnitřního prostředí organizmu a regeneraci buněk.

Běžně se ORP vnitřního prostředí lidského organizmu pohybuje v rozsahu od -100mV do -200mV, pokud je tento organismus v regenerovaném stavu.

ORP běžné pitné vody (voda z kohoutku, balená voda) je téměř vždy větší než nula, a obvykle se nachází v rozmezí od +230mV.

Tyto rozdíly ORP vnitřního prostředí a pitné vody znamenají, že životní energie organizmu musí být vynakládána na opravu aktivity elektronů vody.

Proto čím nižší ORP vody, tím víc volných elektronů a tím větší antioxidační schopnost.

To jen dokazuje, že voda může fungovat jako oxidační činidlo a přispívat k procesu stárnutí, nebo může být redukčním činidlem, což znamená, že může procesy stárnutí organizmu zpomalovat.

Voda přes naše zařízení Enagic LeveLuk K8 se pohybuje od -500 do -850mV.

 

ORP - Redox potenciál vody

Pokud pitná voda, kterou přijme lidský organizmus, má ORP v hodnotě blízké ORP vnitřního prostředí organizmu, elektrická energie buněčných membrán (životní energie organizmu) nemusí být vynakládána na opravu aktivity elektronů vody, a voda se okamžitě vstřebává, protože má biokompatibilitu podobného parametru.

Aktivita elektronů je důležitou charakteristikou vnitřního prostředí organizmu, protože je přímo spojena se základními životními procesy. Prakticky všechny biologicky významné systémy, které vymezují akumulaci a spotřebu energie, replikaci a přenos dědičných vlastností a různé enzymatické systémy organizmu, obsahují molekulární struktury s rozdílnými náboji. Vyvažování mechanizmů regulace redox procesů probíhajících v lidském těle je vědci považováno za hlavní příčinu vzniku mnohých onemocnění.

Když běžná pitná voda proniká do tkání lidského (nebo jiného) organizmu, odebírá elektrony z tkáňových buněk, které se ze 70 – 80 % skládají z vody. Ve výsledku podléhají biologické struktury organizmu oxidační destrukci. Tím se organizmus opotřebovává, stárne, životně důležité orgány ztrácejí svou funkčnost. Nicméně tyto negativní procesy mohou být zpomaleny, pokud do organizmu s nápoji a potravou přichází voda s vlastnostmi vnitřního prostředí organizmu, tj. taková, která má ochranné a regenerační vlastnosti.

 To je potvrzeno četnými studiemi odborných vědeckých center v Rusku i v zahraničí. Aby organismus při metabolických procesech využíval pitnou vodu optimálním způsobem, její ORP musí souhlasit s hodnotou ORP vnitřního prostředí organizmu. Potřebná změna ORP vody v organizmu se děje na úkor výdeje elektrické energie buněčných membrán, tj. energie nejvyšší úrovně, energie, která je fakticky konečným produktem biochemického řetězce transformace živin. Množství energie vynaložené organizmem k dosažení biokompatibility vody je přímo úměrné množství vody a rozdílu ORP vody a vnitřního prostředí organizmu.

Pokud má pitná voda, která přichází do organizmu, ORP blízko hodnoty ORP vnitřního prostředí lidského organizmu, elektrická energie buněk membrán není vynaložena na korekce aktivity elektronů vody, a voda je ihned trávena, protože má biologickou kompatibilitu tohoto parametru.

 

Pokud ale má pitná voda spíše nižší ORP než má redox potenciál vnitřního prostředí organizmu, v tom případě je tato energie organizmu předávána a využívána buňkami jako energetická rezerva antioxidační ochrany organizmu před nepříznivým vliv vnějšího prostředí. Během svého života je člověk vystavován škodlivým účinkům různých vnějších škodlivých faktorů – špatná ekologie, nesprávná a často nekvalitní potrava, konzumace závadné pitné vody, stresové situace, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, užívání léčiv, nemoci a mnoho dalších.

Všechny tyto faktory přispívají k ničení redoxního systém regulace organizmu, což ve výsledku znamená, že oxidační procesy začínají převažovat nad procesy obnovy, obranné síly a funkce životně důležitých orgánů začínají slábnout a již nejsou schopny samostatně odolávat různým chorobám.

 

Zpomalit převahu oxidačních procesů nad obnovovacími procesy je možno s pomocí antioxidantů. Normalizovat rovnováhu redoxního systému regulace (tzn. posílit obranyschopnost organizmu a funkce životně důležitých orgánů a umožnit organizmu samostatně vzdorovat různým nemocem) je možné s pomocí antioxidantů.

Stará voda je v hloubce desítek až stovek kilometrů. H2O+H – vodíková voda. Přidaný prvek vodíku vytváří velmi vzácnou tekutinu. Skládá se ze 3 – 5 ti molekul, tedy výrazně lépe se dostává do buněk a ihned skvěle hydratuje. ORP této vody je mínusové. Tedy je antioxidační, pro tělo blahodárná. A tato voda navíc levituje, působí na tělo a orgány ozdravným efektem, což je základ pro hodně vysoký věk v plné síle.

Levitující voda se může vyskytovat v oblasti, kde se lámou zemské desky a průrvou proniká pramen této vody na povrch. Známý pramen je v Lurdech a Nordenau, kam se lidé z celé planeta jezdí léčit, odkládají po pár dnech berle…

Možná vás bude zajímat, jak takovou vodu získat a přenastavit si svůj život… naše buňky jsou totiž na 960 let života. Proč tedy umíráme tak mladí? Podívejte se jak žijete...co jíte a pijete.

Lidská buňka obsahuje pouze vodu a sůl. Dítě před narozením je v zásadité plodové vodě 9,5 PH , která obsahuje 1%  84 komponentní (himalájské) soli. Komunikuje s matkou přes 26.000 kabelů = pupeční šňůru. 99% molekuly lidského těla je voda, 1% sůl. Jak získáme důkaz? Po kremaci 100 kg těla zůstane cca 1 kg popela – uhlíku: tedy soli. Málo kdo ví o tom, proč trpíme zdravotními obtížemi. Jak je můžeme jednoduše a spolehlivě odstranit.  Umíte naslouchat svému tělu a nebo raději jdete pro pilulku do lékárny? Víte o tom, že pokud ta pilulka není organického původu nedokáže ji tělo strávit?  Tedy není lékem pouze další zátěží…

Když si koupíme nové auto, zaplatíme těžce vydřenými penězi. Obletujeme jej, dáváme nejkvalitnější potravu – benzín či naftu, tedy nejkvalitnější derivát z ropy.

 

Pravidelně jezdíme do servisu, řada lidí parkuje ve vyhřívané garáži. Používáme drahou kosmetiku atd… Jinými slovy se o kus budoucího plechového odpadu staráme lépe než sami o sebe!

Máte bolesti, zdravotní potíže, vysoký krevní tlak, diabetes či jakoukoliv civilizační chorobu? Proč civilizační? Protože civilizace, tedy my sami jsme si je způsobili! Jíme otrávené jídlo, pijeme otrávenou vodu, dýcháme otrávený vzduch a žijeme v radioaktivním prostředí způsobeném vysílači a wifi atd.

Základní prvek pro ozdravení těla je kvalitní voda. Všichni trpí dehydratací. Pijeme nekvalitní vodu a hlavně nikdo netuší, jak se správně hydratovat. V důsledku toho houstne krev, neprokrvuje se mozek a tělo, nefunguje trávení, lymfatický systém, střeva, vylučování, orgány se oslabují, vzniká hniloba v těle a umíráme mladí a v bolestech. Všechno můžete změnit!

Řešení existuje!

 

 

Ovšem není pro každého. Pouze pro uvědomělého člověka, který má srovnané hodnoty a váží si daru života. Můžeme vám předat informace, jak se dát do dobrého zdravotního stavu a opět si užívat v plné síle. Je pravda, že to bude chtít udělat pár změn. To je na rozhodnutí každého, zda mu dobré zdraví a možnost dožít se vysokého věku za to stojí.

POCHUTINY NEJSOU POTRAVINY!!!!
STRAVA = VODA, VZDUCH, ŽIVINY, SVĚTLO!!!!

Základ je kvalitní voda

V současnosti téměř neexistuje voda, která by bez úpravy dokázala dostatečně zavodnit a očistit lidský organismus.

Chemie z jednoho kupovaného rajčete… voda je mastná a zabarvená. Normální vodou nejsme schopni chemii z potravin odstranit…Chlorovaná voda z kohoutku navíc konzervuje vše co umíváte. Kde všude jsou jedy: zelenina, ovoce, ryby, maso (obsahuje jedovatou kyselinu mléčnou). A co kuřecí? Za 21 dnů regulérně vypěstovaný nádor na hormonech a granulích… máte představu o chuti potravin, pokud je očistíme a zbavíme jedů?… A co zbytky arzenu v rýži, kterým se rýže bělí… jak ten vyčistíme, když normální voda to neumí? Kolik nástrah na nás řetězce přichystaly.

Zásadní roli kvalitní voda sehrává nyní! Při přechodu planety na vyšší vibrační úroveň, kdy se všechno očišťuje. Kde však kvalitní vodu sehnat?

 

– 6 kg za 1 měsíc… a 20kg za půl roku.

Něco více i vodě a lidském těle

Voda neteče ale víří. Vše kolem  nás a v přírodě je šroubovice – spirála. DNA, zlatý řez, ulita šneka, letokruhy stromu, všechny cévy v těle jsou spirála. Máme v těle 95000 km krevních řečišť ve spirále a 150 tisíc km lymfatických řečišť ve spirále. Tedy srdce nemůže být pumpa ale je

turbína…

KANGEN – návrat k původu – stará voda

Kvalitu vody začali řešit v roce 1974 v Japonsku, kde umírali lidé velmi mladí a začalo se rodit spoustu postižených dětí. Důsledek radioaktivity, která byla ve vodě. Dělali průzkum vody na celé planetě a následně vytvořili úpravnu vody. Tato technologie připravuje 7 druhů vysoce kvalitní vody. Jsou ideální pro ozdravení organismu a kvalitní hydrataci, stejně tak i na technické použití.

Ta nejvzácnější se nazývá japonsky “kangen”. V českém překladu “návrat k původu” – stará voda… je kvalitou stejná jako voda z Lurd, dnes dokonce lepší!

Podporuje ozdravné procesy v těle. Pokud chcete být správně hydratováni, je nutné pít čistou vodu na ex 0,5 litru (máme 10/12 buněk a všechny musíme hydratovat najednou), vodu je nutné !!!!!! takzvaně obsadit.  Voda jinak vyvolává osmotický tlak v těle. Pokud by tělo ihned strávilo neobsazenou vodu, mohlo by to člověka zabít! Z tohoto důvodu tráví tělo neobsazenou vodu až 150 hodin a tudíž jsme dehydratovaní!  To je potíž celé naší civilizace.

Jak správně žít, zastavit stárnutí a mít obrovskou vitalitu je spousta dalších informací které Vám rádi podáme. Bez kangenu – staré vody je prakticky nemožné či velmi složité dožít se vysokého věku a dokonale vyčistit své tělo!!!!

Co nás dokonale hydratuje…

Pojďme od začátku…

 

Kdo z nás si při otočení kohoutku uvědomuje, jak vzácná voda je? Všechno bereme jako samozřejmost. Nemáme ke svému okolí a všemu co nás obklopuje úctu, to je příčina problémů dnešní doby.

Voda je živá bytost. Tím, že ji člověk otrávil ji dostal do stresu, má strach a vytváří novotvary – shluky molekul. V této podobě není schopna řádně zavodnit buňky těla, nedostane se dostatečně přes buněčnou membránu a to je původ většiny onemocnění.

Podívejme se na původ nemocí, co se kolem nás vlastně děje…

 

Většina civilizace tedy trpí buněčnou podvýživou.

Má 4 stupně dle závažnosti.

1. Únava – buňka vyrábí málo energie, tepla a hodně toxických splodin.

2. Disfunkce – buňka má slabý výkon a vzniká ochoření.

3. Buňečné dělení – buňka má poškozenou DNA a může nastat zhoubné bujení.

4. Odumírání – buňky se přestávají dělit a odumírá celý orgán…

Dnešní klastry molekuly chlorované vody z kohoutku jsou tak velké že se Vám prostě nedostanou do Vaší buňky ale zůstanou pouze v mezibuněčném prostoru. Co to pro Vás znamená? Buňka kterých máte v těle okolo 80 miliard nemůže pít,je zanesená ani se nemůže vyčistit jelikož se do ní prostě nedostane voda, co to znamená si představte sami.

Lidé hledají řešení. Jsou to úpravny vody. Ne filtry, filtr zachytí úplně všechno ( např. reverzní osmoza), tím i organické minerály, které tělo potřebuje. Vznikne hladová voda  a tyto minerály si pak natahuje voda z těla. O PET lahvích jen krátce. Obsah většinou velmi špatný a plasty zamořují celou planetu. Voda z vodovodu byť obsahuje chlór, aditiva a až 30 000 chemických látek je ze všech zdrojů nejpřijatelnější. Splňuje dle zákona PH, ale je velmi oxidační. Studny, potoky a studánky jsou závislé na okolních zdrojích znečištění a zda zaprší…

 

Na základě výzkumu vody a více než 20ti let lékařských a klinických testů Japonci vytvořili zařízení, které řeší vše, co tělo i planeta potřebuje. Kangen – návrat k původu – k životu.

 

Bolesti kloubů, únava, vysoký krevní tlak, opuchy nohou, špatná krev, dna, kožní onemocnění, nádory… všechno řeší kvalitní voda. Aby člověk byl zdravý, potřebuje se zbavit překyselení organismu, parazitů, dodat tělu potřebné minerály, antioxidanty.

Celá řada světových lékařů uznává vodu kangen, že dokáže přenastavit lidský organismus do zásaditého prostředí – zbaví překyselení – tedy rovnováha. Dokáže dokonale vyčistit a ozdravit náš druhý mozek, kde sídlí většina imunitního systému, střeva. Zároveň redukuje volné radikály – patogeny, plísně…
.

Za pár měsíců užívání kangen voda aktivuje skvěle naši imunitu – není prostor pro nemoci. Přístroje Leveluk  K8 se vyrábí pouze v Japonsku, každý kus má svůj “rodný list” a certifikaci lékařského zařízení… jde o originál – původní zařízení, jehož kvalita a životnost 30 let oproti napodobeninám je doložena v praxi: lékařské a laboratorní výzkumy.

 

Krom PH jsou velmi důležité antioxidanty a správná struktura vody. Nejsilnější antioxidant je vodík. Ten doporučujeme na dýchání i samostatně tady :

Molekulární vodík, nejsilnější dostupný antioxidant více zde :https://umimprezit.cz/produkt/molekularni-vodik-lazena-h2-mini/

Shrnutí – v čem se kangen voda liší:

1. struktura vody (3-5 molekul) - čisté buňky

2. antioxidanty

3. molekulární vodík

4. přístroj vyrábí 7 druhů PH 

Současná situace s kvalitou vody je velmi neutěšená. Co myslíte, bude to v budoucnu lepší nebo se kvalita bude zhoršovat? Řešení existuje. Můžete se zúčastnit informační schůzky v ČR, stačí se nám ozvat. Úpravnu lze zakoupit hotově, nebo na splátky.  A pro šikovné se nabízí spolupráce.

Použití typů vod z přístrojů Leveluk K8 v praxi:

Důležité: pít půl hodiny před jídlem a 45 minut po jídle

Součet PH obou vývodů je 14… pokud tedy točím 2,5 dole vrchem teče 11,5 PH

Střídat 9,5 PH a 6 PH, tím se čistí platinové desky. Jednou za měsíc udělat pročištění kyselinou citronovou – stříbrné sáčky

2,5 PH – desinfekce a zrychlení hojení poranění, desinfekce prostředí – podlahy, nástroje, pracovní a kuchyňské desky, pomoc při zažívacích potížích-vypít 2cl, při kožních problémech, štípancích, odstranění bacilů z potravin, kloktání a výplach úst při krvácení dásní, paradentóze, bolesti v krku

4,5 – 6,0 PH – přímá výživa buněk pokožky, obnovuje napnutí kůže u vrásek, na a po opalování, super na opláchnutí těla, lze použít jako kondicionér na vlasy, koupání chlupatých mazlíčků, zalévání bylinek, vytírání podlahy bez saponátů, leštění skla, mytí oken, vaření těstovin, brambor ve slupce, vajíček ve skořápce.

7,0 PH – kojenecká voda, na zapíjení silných farmaceutik – krevní tlak, ředění krve atd…

8,5 – 9,5 PH – standardní pitný režim cca 3 litry denně (pít půl hodiny před jídlem a 45 minut po jídle), příprava kávy a čaje (poloviční dávka), vaření polévek a všech jídel (dochucovat na konec, až 3x znásobuje chutě jídel a dochucovadel), zalévání tropických bylinek a květin, při námaze brání ztuhlosti svalů, odbourává kyselinu mléčnou, rozpouští v těle kyselé zóny a díky silné antioxidaci a zásaditosti harmonizuje buňky, přenastavuje celé tělo, odstraňuje volné radikály, celkově pomáhá s ozdravením organismu a nastavením imunitního systému, (zápaly, záněty, diabetes 2.typu, klouby, dna, kožní choroby, epilepsie, při chemoterapii atd…)

11,5 PH – silné rozpouštědlo, micerální voda, obklady při ozdravování, odstraňuje chemické postřiky u zeleniny a ovoce, u masa a ryb pachy, očkování, kyselinu mléčnou, odstraňuje zbytky arzenu z rýže, lze použít na odmašťování, prádlo, nábytek, vyprošťovák po alkoholovém večírku – maximálně 2dl

Na různá onemocnění jsou lékařské protokoly která máme samozřejmě k dispozici a stačí se na ně zeptat.

Pokud vás tato informace zaujala, napište. Rádi poskytneme další… případně vyřídíme objednání přístroje a doručení na vaši adresu a následný servis. Co je zásadní, každý může získat finanční prostředky vynaložené za koupi přístroje zase zpět.

Naše vědomosti pomáhají tam, kde všichni ostatní selhávají. Nemoci neexistují, to nám pouze nalhávají. Všechno má řešení, jen ho musíte chtít hledat. To je ovšem na osobní konzultaci. Vytváříme přátelské vztahy a tím rozšiřujeme naši komunitu, kdy si vzájemně vypomáháme.

Voda má svou vlastní paměť - zajímavost

Voda je životodárná tekutina a většina lidí ani netuší, že chemické a fyzikální vlastnosti vody jsou velmi výjimečné. Několik experimentů napříč celým světem například dokázalo, že voda má schopnost nejen přijmout, ale i uložit každý jeden vnější podnět, čili voda má vlastnost zapamatovat si vše, co se děje v prostoru kolem ní. Zní to až velmi neuvěřitelně?

Několik vědeckých objevů však potvrdilo, že voda má skutečně vlastní paměť a dokonce dokáže přenášet i emoce. Mnozí vědci však takovou vlastnost vody absolutně vylučují. Jaká je tedy pravda?

Odvážné tvrzení o vodě
V roce 1988 přišel francouzský imunolog Jacques Benveniste s tvrzením, že voda je schopna vzpomenout si na přítomnost látky, která v ní byla rozpuštěna i poté, kdy tam z této látky nezůstane ani jediná molekula. Potvrdit to měl rozsáhlým výzkumem, ale většina vědců to zavrhla.

Přesto na jeho výzkumy navázali další vědci, kteří jeho přesvědčení opravdu potvrdili. Množství experimentů skutečně potvrdilo, že voda má schopnost zaznamenat informace z okolního prostředí, díky čemuž získá nové vlastnosti, dokud její chemické složení zůstává nezměněno.

Profesor ruské Akademie přírodních věd Konstantin Korotkov a jeho kolegové provedli několik experimentů s lidskými emocemi a jejich vlivem na pitnou vodu. Jedna skupina lidí působila na vodu v láhvi pozitivními emocemi, jako je láska a něha, druhá skupina lidí, která dostala novou láhev se stejnou vodou, negativními emocemi, jako je agresivita, strach a nenávist.

Vědci pak oba vzorky vody podrobili testování a prokázali, že ve struktuře vody skutečně došlo ke změnám, které byly jednoznačně viditelné. Jak řekl profesor Korotkov: „Zjistili jsme, že pozitivní a negativní lidské emoce mají na vodu největší vliv.“

Voda má paměť

Na další rozsáhlý výzkum vody se ujal japonský doktor alternativních medicín Masaru Emoto, který zjistil, že zamrzlé krystalické formy vody nám ukazují její skutečnou tvář. „Když lidé začnou brát vodu vážně, začnou jí rozumět, pochopí, že základem života je rezonance a harmonie,“ řekl Emoto. Lidské emoce a myšlenky se tak podle něj odtlačí do vody, která je pak přenáší do těla. Pro mnohé lidi i vědce to je však jen jakási fantazmagorie.

Masaru Emoto, stejně jako profesor Konstantin Korotkov, pracoval s lahvičkami s vodou, které byly vystaveny pozitivním nebo negativním vlivům. Na lahvích měl například nalepený nápis – děkuji, láska, pravda, štěstí, nebo byla voda vystavena určitým pozitivním slovům nebo nádherné hudbě.

Další vzorky vody v lahvích byly vystaveny negativním slovům, kdy byly na nich nalepeny nápisy – hlupák, satan, zabiju tě, nebo na ně působili agresivně a nenávistně naladění lidé nebo neposlouchatelná hudba. Potom následovalo zamrazení této vody a následné fotografování vyformovaných krystalů.

Jednoznačně se ukázalo, že z pozitivních slov, ale také krásné hudby od Mozarta, Bacha nebo Johna Lennona se vyformovaly nádherné krystaly. Z negativních slov, emocí a například metalové či satanistické hudby vznikly asymetrické, zdeformované a znetvořené krystaly. Emoto tak dokázal, že voda je nositelem informací a má svou vlastní paměť, i když toto jeho tvrzení mnozí skeptičtí vědci naprosto zpochybňují.

Zastánci teorie o paměti vody, mezi nimiž je také mnoho vědců, naopak tvrdí, že na vodu jednoznačně působí určité vibrace. I když se to mnohým lidem bude zdát až neuvěřitelné, podle více vědců má voda strukturu podobnou nervovému systému, který reaguje na každý okolní podnět.

Nevysvětlitelná otrava z čisté vody

Tomuto tvrzení dává za pravdu i jeden případ, který se odehrál ještě v roce 1956 v jihozápadní části Asie, kde působila americká laboratoř, která se specializovala na vývoj zbraní hromadného ničení. Na jednom přísně tajném setkání vědců v této laboratoři se vědci radili o tom, jaké vlastnosti by měla mít nová bakteriologická zbraň, a co by měla obsahovat.

Toto setkání se však muselo velmi náhle přerušit, protože všichni zúčastnění museli být kvůli záhadné otravě převezeni do nemocnice.

Vyšetřování nepotvrdilo nic, čím by se mohli diskutující vědci otrávit. Na stolech byla jen voda ve džbánech, která se poté testovala, ale žádné nebezpečné látky se v ní nenašly. A jak zněla závěrečná vyšetřovací zpráva? Otrava obyčejnou pitnou vodu.

Dá se otrávit obyčejnou čistou pitnou vodou? Podle experimentů, které se s vodou dělaly, se zdá, že ano. Vědci totiž podle všeho změnili struktury vody jen tím, že si povídali o zbraních hromadného ničení, a tyto negativní emoce se dostaly do vody, kterou měli na stolech.

Uvědomíme si naši propojenost s vodou kolem nás, a také v nás? U dospělého člověka tvoří voda průměrně 55 až 75 procent hmotnosti těla a Masaru Emoto tak dokázal, že člověk si může emocionálně ublížit, když jen myslí na něco negativního, protože tím fyzicky změní vodu ve svém těle na škodlivou.

Těmto tvrzením nemusíte vůbec věřit, ale zamyslete se nad tím, zda se cítíte lépe, když jste v prostředí, kde jsou pozitivně naladěni lidé a jejich myšlenky, nebo tam, kde je hodně negativní energie jako je agresivita a nenávist? Ne nadarmo se říká, myslete pozitivně, budete žít déle a zdravěji.

Elektrodové desky:
Velikost desky: (mm) 135 x 75
Negativní ORP: (mV) -722 
rozsah pH: 2.5 - 11.5
Vyrábí: 5 typů vody 
Příkon: (W) 230
Celková hmotnost: (kg) 5
Rozměry ŠVH: (mm) 279 x 345 x 147
Rychlost výroby: (l/min) Voda Kangen®: 4.5 - 7.6
Kyselá voda: 1.5 - 2.6
Silně kyselá voda: 0.6 - 1.1
Snadnost obsluhy: Plně automatický, velmi snadno ovladatelný
Jazyky:
Záruka: (roky) 5

Pokud se vám tato čistička vody líbí tak si můžete zakoupit i Kangen sprchu Kangen Anespa DX - lázeňský systém-https://umimprezit.cz/produkt/anespa-dx/

Další informace

Hmotnost 5 kg
Rozměry 27,9 × 34,5 × 14,7 cm

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Enagic LeveLuk K8 - Kangen voda-úpravna vody pro Vaše tělo“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *